گزارش فرهاد پولادی ازکنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران ، عنوان همایشی است که سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی از ساعاتی پیش در هتل گراند هایت شهر واشنگتن برگزار کرده است. گزارش فرهاد پولادی