مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران می‌رود

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه وارد تهران خواهد شد.سفر وی در چارچوب توافق در حال شکلگیری جامع اتمی ایران با جامعه جهانی که در وین در جریان است، صورت می گیرد. گزارش فرهاد پولادی از نیویورک