با اجرایی شدن برجام ایران وارد بازار کساد نفت خام می شود

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اجرایی شدن برجام ایران بار دیگر می تواند به فروش نفت خام خود که مهمترین منبع در آمدیش است اقدام کند. ایران همچنین با اجرای توافق جامع اتمی به پولهای بلوکه شده اش دست خواهد یافت. گزارش فرهاد پولادی