در روز دوم کنوانسیون جمهوریخواهان چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنوانسیون جمهوریخواهان که در روز دوم از ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت آمریکا آغاز به کار می‌کند، بررسی نامزدی دونالد ترامپ را نیز در دستور کار دارد.