خشم طرفداران سندرز و دودستگی در حزب دموکرات

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سخنرانی برنی سندرز در حمایت از هیلاری کلینتون با اعتراض برخی از هواداران سندرز مواجه شد. آیا این به معنی دودستگی در حزب دموکرات است؟ فرهاد پولادی، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به فیلادلفیا گزارش می‌دهد.