گزارش فرهاد پولادی از کنفرانس گذار دموکراتیک ایران در واشنگتن

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره ملی ایرانیان در چارچوب رشته کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران امروز میزبان گروهی از اعضای کنگره آمریکا تحت عنوان انقلاب قانون اساسی بود. هدف از برگزاری کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران بررسی راههای برقراری دولتی سکولار؛ چند صدایی و دموکراتیک در ایران است. گزارش فرهاد پولادی