نشست بررسی نقش حزب الله در شبکه اقدامات نامشروع ایران در جهان

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها نشستی با حضور اد رویس جمهوریخواه و الیوت انگل دموکرات، رئیس و عضو ارشد کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با عنوان نقش حزب الله لبنان در شبکه نامشروع جهانی ایران برگزار کرد.گزارش فرهاد پولادی