برگزاری جلسه مقدماتی دادگاه متهم به جاسوسی برای ایران در آمریکا

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز و تا ساعتی دیگر قرار است، جلسه مقدماتی دادگاه مجید قربانی شهرونهد ۵۹ ساله تبعه ایران متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه فدرال در شهر واشنگتن برگزار شود. گزارش فرهاد پولادی