کارشناسان از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی انتظار دستیابی به نتایجی ملموس دارند

06 اسفند 1397