پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی: آرزوی آزادی و رفاه برای‌تان دارم

24 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهبانو فرح پهلوی، همزمان با نزدیک شدن نوروز، در پیام شادباشی خطاب به مردم در ایران و تمامی ایرانیان در گوشه و کنار جهان، ضمن آرزوی سالی مملو از شادی، پیروزی و خوشبختی ابراز امیدواری کرده است که آرزوی همه ایرانیان برای رسیدن به آزادی، رفاه و مردم سالاری در سال نو برآورده شود.