جزئیاتی درباره انتشار سی دی آخرین اجرای گروه کُر فرح بعد از چهل سال

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر شهبانو فرح پهلوی، از انتشار سی دی آخرین کار گروه موسیقی موسوم به «کر فرح» خبر داده است که در چهل ساله پس از انقلاب اسلامی در ایران، هیچگاه شنیده نشده بود. گزارش روزیتا ایراندوست حاوی جزئیات بیشتری است.