فعاليتهای كتابخانه كنگره آمريكا براي معرفی فرهنگ مناطق فارسی زبان

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشنايي با گوشه ای از فعاليتهای كتابخانه كنگره آمريكا، برنده جايزه آستريد ليندگرن، حراج نخستين نسخه كتاب آليس و توافق ايران و تركيه برای ثبت مولانا در يونسكو.