فعالیت های بسيج و حریم خصوصی شهروندان

04 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منتقدین جمهوری اسلامی معتقدند بسیاری از رفتارهای نهاد های امنیتی و پلیسی ایران تجاوز به حریم خصوصی شهروندان است، اما مقامات ایران این اقدامات را در چارچوب وظایف قانونی این نهاد ها و در راستای اجرای دستورات قانونی و شرعی می دانند. احمد باطبی گزارشی دارد در باره یکی از فعالیت های بسيج که در قالب یک رزمایش تازه برگزار خواهد شد.