امیر فخرآور: پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی را معرفی کردیم

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«کنگره ملی ایرانیان» در چارچوب رشته کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران، امروز میزبان گروهی از اعضای کنگره آمریکا و چهره های مخالف جمهوری اسلامی، تحت عنوان «انقلاب قانون اساسی» بود.