مهاجرت پناهجویان از مرز مهاجرت‌های پس از فروپاشی یوگسلاوی هم گذشت

23 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی می گوید به کشورهایی که میزبانیِ پناهجویانِ کشورهای بحران زده را پذیرفته اند کمک مالی خواهد کرد. اما کدام کشورها بیشترین تعداد پناهجویان را پذیرفته اند و پناهجویان بیشتر از کدام کشورهای جهان گریخته اند؟