سیمین فهندژ: رهبر حوثی‌ها در ماه‌های اخیر به ترویج نفرت علیه بهائیان پرداخته است

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در گفتگو با بخش فارسی فارسی صدای آمریکا گفت، بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، آزار و اذیت بهائیان و دستگیری آنها با هدایت و هماهنگی ماموران دولت ایران انجام می شود.