تاکید سیمین فهندژ بر نقش جامعه بین‌المللی در رسیدگی به مشکل بهائیان در ایران و یمن

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در گفتگو با بخش فارسی فارسی صدای آمریکا گفت جامعه بین المللی در روشن کردن این مساله که ایران و یمن بطور سیستماتیک به آزار و اذیت جامعه بهایی می‌پردازند نقش بزرگی دارد.