شبکه اجتماعی فیسبوک ده ساله شد

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، از سایت یکی از دانشکده های دانشگاه هاروارد شروع شد و اکنون به عنوان شبکه ای جهانی بیش از ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون عضو دارد.