یک نرم افزار کامپیوتری به کمک کودکان ناتوان جسمی در آرژانتین آمده است

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آرژانتین؛ طراحی و توسعه یک نرم افزار کامپیوتری، زندگی کودکان توان یاب را، به شکل چشمگیری تغییر داده است. این وسیله جدید که توبی Tobii نام دارد، کودکان مبتلا به ناتوانی های عصبی– عضلانی و لکنت را قادر می کند تا با حرکات چشم و آیکون های کامپیوتری با دیگران حرف بزنند. گزارش شیده رضایی