تعریف "شهرت" در نمایشگاه موزه ملی پرتره

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه ملی پرتره آمریکا در نمایشگاه "Eye Pop: Celebrity Gaze" از مفهوم شهرت تعریفی دوباره و عمیق تر ارائه میدهد. گزارش ماندانا تدین