متخصصان در کانادا ماسکی برای رفع خستگی ناشی از استفاده از کامپیوتر تولید کردند

12 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان تجهیزات پزشکی در استان آلبرتا کانادا موفق به تولید ماسکی شدند که خستگی و فشار ناشی از کار با کامپیوتر را رفع می کند.