اجرای چند اعدام در ایالت های جنوبی آمریکا؛ ماجرای افزایش اعدام‌ها چیست؟

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالت جنوبی آرکانزاس در ایالات متحده روز دوشنبه به فاصله کمتر از سه ساعت شاهد دو اعدام بود. مسئولین می خواهند مجازات مرگ را درباره تعدادی از محکومین تا پایان ماه جاری میلادی و انقضای داروهای تزریقی اعدام اجرا کنند.