اعتراض سرمایه‌گذاران بورس تهران به سه قوه جمهوری اسلامی و صداوسیما؛ «اسلام رو پله کردن مردم رو ذله کردن»

02 اردیبهشت 1400