با تعطیل شدن بانک ها سراسیمگی یونان را فرا گرفت

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از گذشت پنج سال از بحران مالی و اقتصادی یونان، با نزدیک شدن مهلت توافق، وتعطیلی یک هفته ای بانکها به دستور نخست وزیر یونان، ترس و سراسیمگی این کشوررا فرا گرفته. و این درحالیست که اتحادیه اروپا خود را برای پیامدهای احتمالاً منفی ناشی از بستن بانکهای یونان آماده میکند.