افزایش ارزش سهام در بازارهای اروپایی

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اولین روز هفته، ارزش سهام در بازارهای اروپایی افزایش یافت. ولی در آسیا، بازارهای عمده شاهد کاهش ارزش دوباره سهام بودند. بیشتر سهامداران در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره هستند.