استقبال کشور پرتغال از پذیرش پناهجویان ایزدی

10 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرتغال پيشنهاد کرده بخشی از ايزدی هايی را که هم اکنون در يونان به سر می برند، می پذيرد. دولت پرتغال معتقد است ايزدی ها به واسطۀ پيشينۀ باستانی شان با پناهجويان ديگر فرق دارند و بايد با آنها رفتاری ويژه داشت.