سرمای کم سابقه در منطقه بالکان در اروپا

22 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرمای زمستان زندگی ساکنان بخش های زيادی از کشورهای اروپايی، بويژه منطقۀ بالکان را از روال عادی خارج کرده و بی سرپناهان، مهاجران، و سالخوردگان را در وضعيت بسيار رقت باری قرار داده است.