بلژیک: صلاح عبدالسلام "آماده استرداد" به فرانسه و "همکاری" است

13 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستانی بلژیک می گوید صلاح عبدالسلام، متهم اصلی بمب گذاری های ماه نوامبر گذشته در پاریس، به فرانسه مسترد می شود. وزیر دادگستری فرانسه گفت انتظار دارد صلاح عبدالسلام ظرف ده روز به این کشور بازگردانده شود.