افزایش تدابیر شدید امنیتی در بلژیک، فرانسه و آلمان

27 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه سربازان بلژیکی از پادگانهای خود بیرون آمدند تا ازاهدافی که ممکن است در سراسر بلژیک مورد حمله تروریستی قرار بگیرند محافظت کنند .از جمله برخی از ساختمان ها در محله یهودی نشین شهر بندری آنتورپ.