تظاهرات گسترده طرفداران اتحادیه اروپا

22 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرهای بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و نیز برلین روز یکشنبه شاهد تظاهرات گسترده طرفداران اتحادیه بود. جنبشهائی مثل برگزیت و نیز ظهور حزبهای ناسیونالیستی و پوپولیستی ضد اتحادیه، بزرگترین انگیزه تظاهرات امروز بود.