درگیری پلیس با مهاجران در مرز یونان و مقدونیه

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نوار شمالی مرزهای مشترک يونان و مقدونيه اين روزها شاهد تنش های زيادی است. پليس مرزی يونان روز سه شنبه هنگام گشت در مرزهای شمالی با پناهجويانی که از مدتها پيش در انتظار ورود به خاک مقدونيه هستند درگير شد.