صدها پناهجو با وجود مواضع ضدمهاجرتی دولت جدید ایتالیا، وارد سیسیل شدند

23 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه، کشتی گارد ساحلی ایتالیا حاملِ حدود نهصد پناهنده نجات یافته، به بندر کاتانیای سیسیل رسید. این پناهندگان در حالی وارد یکی از بنادرِ ایتالیا شدند که علی رغمِ مواضع ضد مهاجرتی دولت ایتالیا، هنوز این کشور به برخی از پناهندگان اجازه می دهد که درخواست پناهندگی کنند.