سرگردانی ۱۴۱ پناهجو روی دریای مدیترانه؛ مالت و ایتالیا پناهجویان را رد کردند

23 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشتی متعلق به نهادهای امدادی و پزشکان بدون مرز با ۱۴۱ پناهجو از چهار روز پيش در دريای مديترانه در جستجوی محلی تست تا سرنشينان خود را به سلامت پياده کند. مسئولان کشتی می گويند، مالت و ايتاليا با صراحت از پذيرفتن اين افراد خودداری کردند.