بان کی مون از مرگ ۷۱ پناهجو در داخل یک کامیون ابراز تاسف کرد

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبير کل سازمان ملل متحد از مرگ ۷۱ پناهجو در داخل کامیونی در اتريش ابراز تأسف کرد. پليس اتريش در آخرين يافته‌های خود گفته است که مرگ اکثر قربانيان در اثر خفگی ناشی از ازدحام بيش از حد بوده در داخل کامیون بوده است.