رئیس اتحادیه اروپا: کشورهای اروپایی یکدیگر را در بحران مهاجران تنها نگذارند

18 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ادامه سیل مهاجران و پناهجویان به اروپا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از تمامی ۲۸ کشور این اتحادیه خواست، کشورهایی را که بار فشار بحران مهاجرت بر آن ها سنگینی می کند، تنها نگذارند. در همین حال، صدراعظم آلمان بر اهمیت ادغام مهاجران و پناهجویان در آن کشور تاکید کرد.