مرکل از کشورهای اروپایی خواست پناهجویان فاقد شرایط را به کشورهای خود بازگردانند

03 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان پس از نشست فوق العادۀ رهبران و نمايندگان کشورهای حوزۀ بالکان و اتحاديه اروپا در اتريش از کشورهای اروپايی خواست با کمک يک کشور ثالث پناهجويان فاقد شرايط پناهندگی را به کشورهايشان برگردانند.