حمله به شارلی ابدو و اختلاف غرب و جهان اسلام

19 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله مرگبار به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس ، اولین حمله ی اسلام گرایان افراطی به رسانه های اروپایی نبود. آیا این حمله و حملات مشابه به اختلافات بنیادین فرهنگی بین جوامع اروپایی و مسلمانان مهاجر باز می گردد