انتقاد اروپا و آمریکا از تبعیض و مقررات سخت چین برای شرکت های غربی

18 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتاق های بازرگانی اروپا و آمریکا میگویند در چین شرکتهای غربی بطور فزاینده ای با مقررات سخت و شرایط کار و سرمایه گذاری دشوار و تبعیض آمیز روبرو شده اند. آنها پکن را به دفاع از اقتصاد داخلی و پشتیبانی از شرکتهای محلی متهم کرده اند.