آیا تنش‌های بارسلون نشانه‌ای از شکست تجربه اتحادیه اروپاست؟

10 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحولات جاری در اتحاديه اروپا از جدايی بريتانيا معروف به «برگزيت» گرفته تا انتخابات اتريش و آلمان و اکنون آنچه در اسپانيا می گذرد برای تحليلگران اين پرسش را بوجود آورده که آيا عمر اتحاديۀ اروپا به سر آمده؟