تداوم ورود پناهجویان به اتریش و آلمان در روز دوشنبه

16 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه جریان ورود پناهجویان به اروپای غربی از طریق مجارستان، روز دوشنبه هفتم سپتامبر ادامه پیدا کرد، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم و مقامات کشورش به خاطر پذیرایی از پناهجویان قدردانی کرد.