اتحادیه اروپا از یک شرکت آمریکایی مقدار محدودی دارو برای درمان مبتلایان به کرونا خریداری کرد

10 مرداد 1399