سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا: ما حرف‌مان را به اروپا زدیم، آنها باید تصمیم بگیرند

22 فروردین 1398