بان کی مون: ایران، آمریکا و شش کشور دیگر پیمان منع آزمایش هسته ای را امضا کنند

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد از آمریکا و ۷ کشور دیگر خواست هر چه زودتر پیمان منع آزمایش های هسته ای را از تصویب نهائی بگذرانند تا توافق جنبۀ اجرائی پیدا کند.بان کی مون در سخنان روز ۴ شنبه به مناسبت بیستمین سال پیمان جامع منع آزمایشهای هسته ای گفت آن کشورها باید بدون تاخیر پیمان را تصویب و اجرائی کنند. ۴۴