اتحادیه اروپا می‌گوید توافق با بریتانیا درباره مناسبات تجاری به نفع هردو طرف است

27 مهر 1399