طرح اتحادیه اروپا برای همکاری با ترکیه برای مدیریت بحران مهاجرت

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا می‌خواهد با اهدای کمک‌ مالی، دسترسی آسان‌تر شهروندان ترکیه به ویزای ورود به آن اتحادیه و سرعت بخشیدن به مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، به مدیریت بهتر سیل مهاجران به اروپا کمک کنند.