کمک چند میلیارد یورویی به ترکیه برای مهار سیل مهاجران

09 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا و ترکیه در همایش روز یکشنبه این اتحادیه در بروکسل بر سر کمک چند میلیارد یورویی به ترکیه برای مهار سیل مهاجران به اروپا توافق کردند. با این حال رهبران اتحادیه اروپا می گویند ، هدف از این کمک مالی که تدریجی پرداخت خواهد شد...