حمایت رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا در رابطه با متهم کردن روسیه در جریان قتل سرگئی اسکرپیال

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا برای متهم کردن روسیه حمایت کرده اند که با استفاده از یک گاز اعصاب برای کشتن سرگئی اسکریپال، جاسوس دو جانبه و دخترش تلاش کرده بود.