با هدف کاستن از تعداد مهاجران: اتحادیه اروپا با حمایت از نیروهای امنیتی در لیبی موافقت کرد

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا با هدف کاستن از تعداد مهاجرانی که از قاره آفریقا به اروپا وارد می شوند، با توافقی در مورد حمایت از نیروهای امنیتی در لیبی موافقت کرده است.