بریتانیا برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار می کند

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از آن که برای ماندن کشورش در اتحادیه اروپا با رهبران کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسید، ۲۳ ژوئن ۳ تیرماه را روز همه پرسی از شهروندان این کشور برای ماندن یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد.گزارش نیلوفر پورابراهیم