بریتانیا برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار می کند

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از آن که برای ماندن کشورش در اتحادیه اروپا با رهبران کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسید، ۲۳ ژوئن ۳ تیرماه را روز همه پرسی از شهروندان این کشور برای ماندن یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد.گزارش نیلوفر پورابراهیم