بریتانیا برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار می کند

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اواخر روز جمعه با رهبران ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در مورد باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا به توافق رسید. مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه آغاز شده بود. بر اساس توافق جدید، بریتانیا با عنوان "وضعیت ویژه" در اتحادیه اروپا باقی می ماند.